English

برگزاری کارگاه های امنیت اطلاعات توسط شرکت پویه‌گام

برگزاری کارگاه های امنیت اطلاعات توسط شرکت پویه‌گام

  دومین دوره کارگاه‌های آموزشی تصویر بزرگ امنیت Big Picture Of Security ™ V1.0 با همکاری شرکت سماتک از تاریخ 8 الی 11 اسفند ماه 1395با ظرفیت محدود در محل شرکت سماتک برگزار می‌گردد. 

ماجرای شروع این دوره‌ها بر می گردد به سال 2004 که شرکت‌های بزرگی مانند HP ،Deloitte وIBM  برای اولین بار در دنیا یک سری چهارچوب‌های امنیتی معرفی کردند.شرکت پویه‌گام از همان زمان با تهیه این مدل‌ها برای بکارگیری آنها در پروژه‌های خود اقدام کرد، در حقیقت اصل ماجرا پیاده سازی آنها در ایران برای پروژه‌های داخل ایران بود .با گذشت زمان و با توجه به هویت سازمان‌های ایرانی شرکت پویه‌گام نیاز به  یک چهارچوب سفارشی سازی شده برای بازار ایران را الزامی یافت زیرا پروژه های موثر امنیتی در ایران درصد بالایی نداشت، آرام آرام شرکت پویه‌گام اقدام به شکل دادن این چهارچوب سفارشی  کرد و از حدود چهار سال پیش به طور مرتب آنرا مورد بروزرسانی قرار داد، این چهارچوب با توجه به اینکه به لایه‌های کسب و کار، فرایند، ابزارها و تکنولوژی وارد می شود می تواند به شما قدرت پیشبینی پذیری پروژ‌ها را دهد و همزمان نحوه بکار گیری تکنولوژی ‌های روز مانند  CISCO WIPSرا نیز در پروژه معین کند.

برخی از مطالبی که د راین دوره می آموزید:

 • نیاز سنجی و طرح صورت مسئله با کمک BABOK
 • راهنمای عملی مدل Deloitte در توسعه امنیت اطلاعات
 • مدل بلوغ و اثر آن در توسعه و توانایی قدرت پیش بینی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
 • چهارچوب های NISTو BASIM و IBM برای ارزیابی و انتخاب
 • ایجاد تصویر یکپارچه با بهره گیری از مدل‌ها و چهارچوب‌های پویه‌گام
 • برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص این دوره و یا برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سازمان شما با ما تماس بگیرید.

  آپلود عکس

  آپلود عکس

   

  چهارشنبه 9 تير 1395