English

مرکز عملیات امنیت (SOC):

آپلود عکس

مفهوم SOC عموماً در سازمانهای بزرگ و مهم، از جمله ساختمانهای دولتی و موسسه­های مالی و ... به کار میرود. در سال­های اخیر استقرار و راهاندازی یک مرکز SOC در سازمانهای خصوصی نیز مقرون به­صرفه شده و میزان هزینه اجرای آن کاهش یافته است. از این­رو بسادگی می­توان بیان کرد که SOC یک بخش مرکزی می­باشد که مسئول تمام جنبه­های امنیتی سازمان خواهد بود.

بنابراین حتی یک تجارت معمولی نیز بهآن نیاز خواهد داشت از جمله برای امنیت لایه فیزیکی، دوربین­های مانیتورکننده حوزه­کاری، قفل دربها، هشداردهنده­ها و برای امنیتداده ها، سرورهای فیزیکی، ارتباطات شبکه و ... نیاز بهاین مرکز مطرح خواهد شد.

با رشد و توسعه سازمان­ها، قابلیتهای امنیتی در یک روش موردی و تکمنظوره، نمی­تواند کارا باشد و درصورتی­که یک مرکز واقعی برای حفظ امنیت سازمان وجود نداشته باشد، افراد با تجربه در حوزه IT مسئول فرآیند­های امنیتی خواهند شد. اما ممکن است توانایی پرداخت هزینه برای نگهداشتن افرادی که بتوانند نظارتی همه­جانبه و شبانهروز را داشتهباشند امکان­پذیر نباشد. از سویی دیگر اگرچه سیستم تشخیص نفوذ، شبکه را از بعضی حملات محافظت می­کند، اما احتمال امکان حضور افرادی در همه زمان­ها برای بررسی log ها و تشخیص بدافزارها وجود نخواهد داشت.

بنابراین روش­های امنیتی غیرمتمرکز، کارا نمی­باشد و همه این وظایف در حوزه SOC قرار خواهد­گرفت. در این هنگام سازمان نیاز به اجرا و پیاده­سازی یک مرکز SOC خواهد داشت.

ارائه این سرویسها مستلزم اشراف برمفاهیم و استانداردهای زیرساختی، نظارتی، امنیتی و تحلیل سیستم­های موجود بوده و نیاز به تسلط بر ابزارهای بهروز را دارد. شرکت پویهگام با بهره­گیری از دانش روز و تجربیات ارزشمند کارشناسان خود خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • ارائه خدمات مشاوره در طراحی، پیاده­سازی و ایجاد مراکز مدیریت عملیات امنیت  (SOC)
  • تهیهRFP، LOM و نظارت بر اجرای پروژههای مراکز مدیریت عملیات امنیت  (SOC)
  • طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از مراکز مدیریت عملیات امنیت  (SOC)
  • تهیه فرآیندها و رویه­های اجرایی در مراکز مدیریت عملیات امنیت  (SOC)
  • برگزاری سمینارها و همایشهای درون سازمانی به منظور آشنایی با مراکز مدیریت عملیات امنیت (SOC)
  •